logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Dinamička analiza mehaničkih prenosnika snage

(OBUKA)

Dinamička analiza mehaničkih prenosnika snage (ciljna grupa: inženjeri mašinstva)