logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Kompjuterska analiza konstrukcija

(OBUKA)

Kompjuterska analiza konstrukcija (ciljna grupa: inženjeri mašinstva)