logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Prenosnici snage kod obnovljivih izvora energije

(OBUKA)

Prenosnici snage kod obnovljivih izvora energije (ciljna grupa: inženjeri mašinstva)