logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Specijalni prenosnici snage

(OBUKA)

Specijalni prenosnici snage (ciljna grupa: inženjeri mašinstva)