logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera

(OBUKA)

Proračun mašinskih elemenata korišćenjem savremenih softvera (ciljna grupa: inženjeri mašinstva)