logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Atestiranja, sertifikovanja i revizije urađenih projekata uređaja i sistema termotehnike, procesne tehnike, i konvecionalne i obnovljive energetike

(USLUGA)