logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Ispitivanja u postupku sertifikacije železničkih vozila prema važećim međunarodnim standardima i propisima

(LABORATORIJSKI TEST)