logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Snimanje termomagnetnih i termoelektričnih svojstava materijala do 700 OC

(LABORATORIJSKI TEST)