logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Razvoj novih proizvoda i prototipova

(USLUGA)

Razvoj novih proizvoda i prototipova ( korisnici su mala i srednja preduzeća i istraživačke institucije)