logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Konsultantske usluge, obuke, merenja, atestiranja, i razvoj proizvoda iz oblasti železničkog mašinstva i ispitivanja konstrukcija za potrebe privrednih subjekata.

(USLUGA)