logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Izrada materijalnih i toplotnih bilansa energetskih postrojenja i postrojenja za zaštitu životne sredine (zaštita vazduha)

(USLUGA)