logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Izrada projekata, revizije projekata, ekspertize i sudska veštačenja

(USLUGA)

Ciljna grupa: Preduzeća iz privrednog okruženja