logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Konsultantske usluge iz šire oblasti proizvodnog mašinstva i mašinskih konstrukcija

(USLUGA)

Centar obavlja konsultantske usluge iz šire oblasti proizvodnog mašinstva i mašinskih konstrukcija. Usluge se odnose na razvoj novih proizvoda i prototipova. Korisnici usluga su najčešće mala i srednja preduzeća i istraživačke institucije.