logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Kontrola tačnosti CNC mašina, primenom Renishaw QC10 ballbar uređaja

(USLUGA)