logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Priprema fotorealističnih slika, virtuelne realnosti i multimedijalnih prezentacija

(USLUGA)