logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Antibakterijska i antifungalna aktivnost

(LABORATORIJSKI TEST)

Antibakterijska i antifungalna aktivnost, primenom metoda: disk-difuziona metoda, metoda razblaženja (minimalna inhibitorna koncentracija (MIK), minimalna mikrobiocidna koncentracija (MMK), uticaj testiranih uzoraka na rast mikroorganizama u funkciji vremena (kriva rasta), mehanizmi delovanja testiranih uzoraka (oštećenje citoplazmatične membrane, gubitak tolerantnosti na soli, inhibicija enzima), sinergistički efekat testiranih uzoraka na rast mikroorganizama).