logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

TSNA metodologija

(METODOLOGIJA)

TSNA (Training&Service Needs Analysis) metodologija za analizu potreba preduzeća za obukama i uslugama, sa četiri prateća upitnika