logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Uređaj za ostvarivanje ekstremno visokih pritisaka

(TEHNIčKO REšENJE)

Tadić, B., Marjanović, N., Vukelić, Đ., Galović, S., Uređaj za ostvarivanje ekstremno visokih pritisaka, TR 16, Laboratorija za obradu metala rezanjem, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2010