logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Univerzalni tribometar

(TEHNIčKO REšENJE)

Tadić, B., Babić, M., Mitrović, S., Lazić, M., Vukelić, Đ., Univerzalni tribometar, TR 04, Laboratorija za tribologiju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2010