logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Alat za završnu obradu površina metodom kotrljanja čelične kuglice po površini predmeta obrade

(PROTOTIP)