logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Testiranje biološke aktivnosti i mehanizama delovanja aktivnih supstanci potencijalnih lekova

(LABORATORIJSKI TEST)

Ispitivanja Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju se odnose na testiranje biološke aktivnosti i mehanizama delovanja aktivnih supstanci potencijalnih lekova sa akcentom na:
•    Tip ćelijske smrti (apoptoza)
•    Migratorni potencijal ćelija
•    Angiogenezu 
•    Mitohondrijski zavisne signalne puteve
•    Mehanizme redoks i energetskog statusa