logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za simulaciju opterećenja kičmenog stuba

(SOFTVER)

Softver za simulaciju opterećenja kičmenog stuba
    •    program služi za određivanje opterećenja na diskuse kičmenog stuba kod statičkog podizanja tereta
    •    proračun intradiskalnog pritiska, deformacije, kao i napona u odgovarajućem kičmenom pršljenu