logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za analizu zvuka sa slepog dopler aparata i određivanje svih relevantnih kliničkih parametara

(SOFTVER)

Softver za analizu zvuka sa slepog dopler aparata i određivanje svih relevantnih kliničkih parametara (Indeks otpora, pulzatorni indeks i dr.)