logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za simulaciju strujanja vazduha u alveolama

(SOFTVER)

Softver za simulaciju strujanja vazduha u alveolama, mogućnosti ovog softvera su:
    •    automatsko generisanje modela sa proizvoljnim brojem i dimenzijama alveola
    •    prikaz polja radijalnih i aksijlanih brzina vazduha, pritiska
    •    prikaz polja strujnica
    •    simulacija kretanja čestica unutar alveola sa i bez mase