logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za simulaciju protoka krvi kroz krvne sudove

(SOFTVER)

Softver za simulaciju protoka krvi kroz krvne sudove, mogućnosti ovog softvera su: • automatsko generisanje • trodimenzionalni prikaz polja brzina, pritisaka krvi u krvnom sudu • računanje smičućeg napona • prikaz rešenja u pojedinim presecima modela