logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Metodološki vodič za inovacije - Aneks I Nacionalni profili

(METODOLOGIJA)

Metodološki vodič za inovacije – Aneks I Nacionalni profili, 2012