logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Uređaj za zavarivanje lisnatih gibnjeva

(PATENT)

Uređaj za zavarivanje lisnatih gibnjeva, Broj patenta МП-2008/0068, Zavod za intelektualnu svojinu, Republika Srbija, Beograd, 2008,     Patentna prijava objavljena u „Glasniku intulektualne svojine“ 6/08