logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Metodološki vodič za inovacije

(METODOLOGIJA)

Metodološki vodič za inovacije, I3E Konzorcijum, 2012