logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Strateška istraživačka agenda - Aneks I Nacionalni profili

(STRATEGIJA)

Strateška istraživačka agenda – Aneks I Nacionalni profili, 2012