logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Entiteti

Matična institucija Naziv entiteta Vrsta entiteta Kontakt osoba
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Botanička bašta u Kragujevcu Istraživačka grupa Đelić Gorica
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu CAD Laboratorija Laboratorija Marjanović Vesna
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Centar Nedić Novak
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za bioinženjering - CBI Centar Filipović Nenad
Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje Centar Babić Verica
Ekonomski fakultet u Kragujevcu Centar za ekonomska istraživanja Centar Babić Verica
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za građevinsku i transportnu mehanizaciju Centar Gašić Milomir
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za informacione tehnologije - CIT Centar Grujović Nenad
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema - CIPMES Centar Blagojević Mirko
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Centar za molekulsku medicinu i istraživanje matičnih ćelija Centar Jovanović Ivan
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Centar za preklinička testiranja aktivnih supstanci / Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju Centar Marković Snežana
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS Centar Tadić Branko
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine Centar Karamarković Vladan
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju - CEVIP Centar Mandić Vesna
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Centar za železnička vozila Centar Petrović Dragan
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije Istraživačka grupa Stanić Marija
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Grupa za radijacionu fiziku Istraživačka grupa Nikezić Dragoslav
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Istraživačka grupa Prof. dr Živadina Bugarčića Istraživačka grupa Bugarčić Živadin
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB Istraživačka grupa Živković Miroslav
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Istraživanje buke i vibracija vozila Istraživačka grupa Lukić Jovanka
Univerzitet u Kragujevcu Kooperativni trening centar - CTC Centar Mandić Vesna
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Laboratorija 3D impuls Laboratorija Ćirić Kostić Snežana
Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija E - Lab Laboratorija Krneta Radojka
Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za električne mašine, pogone i regulaciju EMPR - Lab Laboratorija Bjekić Miroslav
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za hidrobiologiju i Centar za konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda i ribarstva na otvorenim vodama - AKVARIJUM „PMF KG” Laboratorija Simić Vladica
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za mikrobiologiju Laboratorija Čomić Ljiljana
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu Laboratorija za opštu i primenjenu entomologiju Laboratorija Pešić Snežana
Fakultet tehničkih nauka u Čačku Laboratorija za savremene materijale SANU - Odsek za amorfne sisteme Laboratorija Mitrović Nebojša
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu Laboratorija za termodinamiku i termotehniku Laboratorija Lukić Nebojša