logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Korišćenje geotermalne energije toplotnom pumpom za grejanje zavoda zavoda za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji
Corporative

Karamarković V., Gašić M., Marašević M., Karamakrković R., Pavličić M., Savković M., Savićević Z., Matić Ž.: „Korišćenje geotermalne energije toplotnom pumpom za grejanje zavoda zavoda za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji“, Broj projekta: 300027, Korisnik Zavod za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji (2003. -2005.).