logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj postrojenja za bojenje i sušenje proizvoda
Corporative

Karamarković V., Gašić M., Marašević M., Karamarković R.: „Razvoj postrojenja za bojenje i sušenje proizvoda“, Evidencioni broj: 232024, Korisnik: Preduzeće za proizvodnju metalne opreme “EKONOM” d.o.o. Ušće,Tip projekta: Istraživačko-razvojni -demonstracioni (D, I i R)(2005.-2007.)