logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

SimićVišnja

Višnja Simić je asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Bavi se istraživanjima u oblasti optimizacije i primena optimizacionih  metoda, računarstvom visokih performansi, hidroinformatikom, kao i razvojem softvera. Koautor je osam naučnih radova od kojih su četiri objavljena u časopisima međunarodnog značaja. Od 2002. godine angažovana je na nacionalnim naučnim projekatima.