logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

StojanovićTatjana

Mr Tatjana Stojanović je asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Magistrirala je u oblasti računarskih nauka. Bavi se istraživanjima u oblasti matematičke logike, predstavljanjem znanja i zaključivanjem, posebno verovatnosnim sistemima za predstavljanje podataka, kao i primenom optimizacionih metoda. Autor je i koautor je četiri naučna rada, od čega je jedan poglavlje u monografiji, koautor jedne zbirke zadataka, kao i nekoliko poslovnih informacionih sistema i jenog sistema koji se koristi u istraživanjima iz oblasti mikrobiologije. Učestvovala je u više domaćih naučnih, tehničko-tehnoloških i stručnih projekata.