logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

JakovljevićDragana

Dragana Jakovljević, istraživač-pripravnik

Zvanje: diplomirani biolog

Upisala doktorske akademske studije biologije: 2011/12.g.

Uža naučna oblast. Biologija, botanika

Broj naučnih radova: 1 sa ISI liste.