logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

StankovićMilan
email:

Dr Milan Stanković, asistent PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: Doktor bioloških nauka 2012.g.

Uža naučna oblast Morfologija, sistematika i filogenija biljaka

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 88

Broj naučnih radova:  30 od kojih 27 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 2

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: