logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

TopuzovićMarina
email:
www:

Dr Marina Topuzović, vanredni profesor PMF-a u Kragujevcu.

Uža naučna oblast Morfologija, sistematika i filogenija biljaka

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 105.

Broj naučnih radova: 63 od kojih 24 u časopisima sa ISI liste

Rukovodilac/istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 4/4

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: Univerzitet Adam Mickijevič, Poznan, Poljska (1989, 1990).