logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

VasićSava

Sava Vasić, istraživač PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog  2008

Doktorske studije biologije: 2009/10, PMF Kragujevac

Uža naučna oblast Mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 6

Broj naučnih radova: 4 od kojih 2 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 1

Studijski boravci: Aristotelov Univerzitet u Solunu, Institut za farmakologiju i toksikologiju (2011).