logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

RadojevićIvana

Dr Ivana Radojević, istraživač PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog-ekolog 2002

Magistar bioloških nauka  2007

Doktor bioloških nauka 2012

Uža naučna oblast Mikrobiologija, Ekologija mikroorganizama, Primenjena mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 44

Broj naučnih radova: 27 od kojih 22 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 4

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: Aristotelov Univerzitet u Solunu, Institut za farmakologiju i toksikologiju (2011), Prirodno-matematički fakultet u Skoplju, Institut za biologiju i Farmaceutska kompanija (2010).