logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

StefanovićOlgica

Dr Olgica Stefanović, asistent PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog-ekolog 2004

Doktor bioloških nauka     2012

Uža naučna oblast Mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 45

Broj naučnih radova: 29 od kojih 26 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 2

Medjunarodni projekti: 1

Studijski boravci: Institute Curie, Pariz, Francuska (2008), Univerzitet u Nici, Francuska (2008).