logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

ĆurčićMilena

Milena Ćurčić, istraživač saradnik, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Diploma - diplomirani biolog od 2008. godine, PMF Univerzitet u Kragujevcu. U dvogodišnjem periodu (2009-2010), kao student doktorskih akademskih studija na PMF-u, Univerzitet u Kragujevcu angažovana je kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Od 2011. godine zaposlena na projektu finansiranom od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije (evidencioni broj 41010). Ukupan broj biografskih jedinica je 21, a od toga je 7 radova štampanih u naučnim časopisima na SCI listi. Studijski boravci: 2011. - Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics.