logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

ObradovićAna

Ana Obradović, istraživač saradnik, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Fiziologija, ćelijska i molekularna biologija, imunobiologija sa mikrobiologijom. Diploma – 2007. Diplomirani biolog, PMF, Univerzitet u Kragujevcu. Specijalizacija – 2012. Specijalista imunobiologija sa mikrobiologijom, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Student doktorskih studija modul imunobiologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Ukupan broj bibliografskih jedinica je 21, od čega je 5 radova štampano u naučnim časopisima na SCI listi. Angažovana kao istraživač na FP7 projektu (CPCTAS-206809) i projektu III41010 Ministarstva za nastavu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Istraživač Centra za preklinička isitivanja aktivnih supstanci i Laboratorije za ćelijsku i molekularnu biologiju. Studijski boravci: 2011 - Skoplje, Prirodno-matematiči fakultet, Laboratorija za molekularnu biologiju.