logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

NikolićJelena
email:
www:

Jelena Nikolić rođena 01.08.1977. godine, u Leneštatu, Nemačka. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, smer Menadžment, završila je 2001. god., sa prosečnom ocenom 9,58. Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer Menadžment, završila je sa prosečnom ocenom 10,00. Magistarsku tezu pod naslovom "Efektivnost upravnih odbora u procesu odlučivanja" javno je odbranila 04. decembra 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Odlukom Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu broj 2202/13-3 od 28.09.2011. godine, odobrena joj je izrada doktorske disertacije pod naslovom "Interni mehanizmi korporativnog upravljanja kao determinanta strategijskog odlučivanja". U zvanje asistenta, za užu naučnu oblast Menadžment i poslovna ekonomija, na nastavnim predmetima Uvod u menadžment i Teorija odlučivanja, izabrana je 2009. godine. Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada su: menadžment, strategijsko odlučivanje, korporativno upravljanje i korporativno preduzetništvo. Član istraživačkog tima na projektu Virtualni inkubator program za mala i srednja preduzeća, koji realizuje Business Innovation Center Kragujevac u okviru grant šeme Regional Socio Economic Development Programme (RDEPR 2), period implementacije projekta februar 2011.- februar 2013. Član istraživačkog tima Tempus projekta Development of Lifelong Learning Framework in Serbia Project (2009-2012). U Centru za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje izvodi deo programa obuke „Menadžerske veštine za uspešno poslovanje“.