logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

ČupićMilan
email:
www:

Milan Čupić Rođen je 13.08.1981. u Zagrebu. Osnovne studije, smer Poslovna ekonomija, odsek Finansije i računovodstvo, završio je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, sa prosečnom ocenom 9,27. Tokom osnovnih studija, više puta je nagrađivan za postignute uspehe. Dobitnik je jednokratne stipendije Vlade Republike Srbije (2001) i nagrade Vlade Kraljevine Norveške za 500 najboljih studenata u Srbiji 2003. Poslediplomske studije, smer Finansijsko-računovodstvena analiza, upisao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i ispite položio sa prosečnom ocenom 9,11. Magistarsku tezu pod nazivom Finansijski aspekti kreiranja i merenja vrednosti preduzeća odbranio je 2010. Bio je (2008) učesnik Letnje škole „Beč i Čikago: dve škole slobodne tržišne ekonomije – sa naglaskom na konkurenciju i politiku oporezivanja“ (Vienna and Chicago: Two Schools of free-Market Economics – with emphasis on competition and tax policy), u organizaciji ESPI instituta iz Beograda. U cilju stručnog usavršavanja, kao stipendista JFDP (Junior Faculty Development Program) programa, boravio je (2010) na Univerzitetu u Denveru. Od 2004. je asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2008-2010. je kao trener i konsultant bio angažovan u Business Start-up Centru Kragujevac, gde je organizovao obuke na teme Finansijskog upravljanja i Cost-Benefit analize i pripremio priručnik na temu Cost-Benefit analize. Tokom 2010. je na četiri univerziteta u Srbiji organizovao obuke i debate na teme Akademskog pisanja, koje je finansirao Američki savet za međunarodno obrazovanje. Od 2012. radi na realizaciji projekta uspostavljanja Centra za savetovanje studenata i karijerno vođenje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, koji finansira Ambasada SAD u Beogradu.