logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

MaraševićMiljan
www:

Miljan Marašević je rođen 08.05.1974. godine u Kraljevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Kraljevu. Na Mašinskom fakultetu u Kraljevu diplomirao je 1999. godine na smeru Teška mašinogradnja sa prosečnom ocenom 8.50. Iste godine upisao je poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, gde je posle položenih ispita odbranio magistarski rad u junu 2003. godine. Od 1999. do 2006. godine radio je kao istraživač saradnik na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, a od 2006. godine do danas radio je kao asistent na Mašinskom fakultetu u Kraljevu na katedri za Toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine.