logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

GašićMilomir
email:
www:
Adresa:
Dositejeva 19, 36000 Kraljevo, Srbija
Tel:
+381 36 383 379

Dr. Milomir Gašić,redovni profesor

U okviru naučno-istraživačke delatnosti, učestvovao i objavio veći broj radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, i stranim i domaćim časopisima. Objavio kao autor dva i kao koautor jedan univerzitetski udžbenik. Takođe, u ulozi eksperta ili rukovodioca projekta iz oblasti mehanizacije i nosećih konstrukcija, projektovao i implementirao veći broj projektnih rešenja. Evidentan doprinos unapređenju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja ostvario je kroz rad u okviru Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije, unapređenje naučnog i tehnološkog razvoja kroz rad u okviru Matičnog naučnog odbora za mašinstvo i Komisije za standarde građevinskih mašina, kao i visokog obrazovanja u skladu sa zahtevima Bolonjskog procesa a kroz realizaciju TEMPUS projekta. Poseduje licencu odgovornog projektanta transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije izdatu od Inženjerske Komore Srbije. Počasni doktor nauka Ruskog Državnog Univerziteta Voronjež.

 

  1. Savković M., Gašić M., Ćatić D., Nikolić R., Pavlović G.(2012): Optimization Of The Box Section Of The Main Girder Of The Bridge Crane With The Rail Placed Above The Web Plat, Structural and Multidisciplinary Optimization (2013) Vol. 47 (2); 273-288, DOI: 10.1007/s00158-012-0813-5, [M21],
  2. Savković M., Gašić M., Petrović D., Zdravković N., Pljakić R. (2012) Analysis Of The Drive Shaft Fracture Of The Bucket Wheel Excavator, Engineering Failure Analysis 20 (2012) 105–117, DOI 10.1016/j.engfailanal.2011.11.004,[M21],
  3. Gašić M, Savković M, Bulatović R, Petrović R (2011) Optimization Of A Pentagonal Cross Section Of The Truck Crane Boom Using Lagrange’s Multipliers And Differential Evolution Algorithm. Meccanica (2011) 46:845–853. DOI:10.1007/s1 1012-010-9343-7, [M21],
  4. Savković M., Gašić M., Arsić M., Petrović R. (2011) Analysis Of The Axle Fracture Of The Bucket Wheel Excavator, Engineering Failure Analysis, 18 (2011) 433–441, DOI 10.1016/j.engfailanal.2010.09.031, [M21],
  5. Gašić M, Savković M, Bulatović R (2011) Optimization Of Trapezoidal Cross Section Of The Truck Crane Boom By Lagrange’s Multipliers And By Differential Evolution Algorithm (De). Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, 57(2011)4, 304-312, DOI: 10.5545/sv-jme.2008.029, [M23],