logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Researchers

DubonjićLjubiša
www:

Dr Dubonjić Ljubiša

Docent nа Fаkultetu za mašinstvo i gradjevinarstvo u Krаljevu zа užu nаučnu oblаst:  Automatsko upravljanje, fluidna tehnika i merenja.  Objavio je više naučnih radova u časopisima kao i na domaćim i međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Član je stručnog tima akreditovane laboratorije na Mašinskom fakultetu Kraljevo - Centar za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku. Kroz rad ovog centra i rad akreditovane laboratorije učestvovao je u više ispitivanja proizvoda iz domena automatskog upravljanja i fluidne tehnike. Član Saveza Srbije za sisteme automatsko upravljanje i merenja. Učestvovao u više nacionalnih i medjunarodnih projekata.

Trenutne oblasti interesovanja: projektovanje regulatora fiksne strukture.