logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Search

Development of scientific, system and applicative software

(SERVICE)

Razvoj naučnog, sistemskog i aplikativnog softvera. Potencijalni korisnici su druge istraživačke grupe, kao i kompanije koje u sklopu svoje delatnosti primenjuju informaciono-komunikacione tehnologije.