logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University of Kragujevac

Business Support Office of the University of Kragujevac

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Search

Software for simulation of air flow in alveoli

(SOFTWARE)

Softver za simulaciju strujanja vazduha u alveolama, mogućnosti ovog softvera su:
    •    automatsko generisanje modela sa proizvoljnim brojem i dimenzijama alveola
    •    prikaz polja radijalnih i aksijlanih brzina vazduha, pritiska
    •    prikaz polja strujnica
    •    simulacija kretanja čestica unutar alveola sa i bez mase